От скоро се наложи да се занимавам малко с Magento писане на тема, и някои други настройки. По тази причина реших да започна да записвам различни неща свързани с настройването на Magento, които ми се е наложило да търся. Надявам се да си помогна за евентуални бъдещи проекти за електронен магазин на Magento, а току виж помогнало и на някой друг :).
Първата статия е за показване на страниците създадени през cms в навигацията.
Отваря се следното файлче, като пътят зависи от темата, тук е показано с темата по подразбиране.

app\design\frontend\default\default\template\catalog\navigation\top.html

Във файла има следното:

 <?php foreach ($this->getStoreCategories() as $_category): ?>
   <?php echo $this->drawItem($_category) ?>
 <?php endforeach ?>

което показва категориите продукти. Преди или след него в зависимост от нуждите се слага ето този код:

  <?php $collection = Mage::getModel('cms/page')->getCollection()->addStoreFilter(Mage::app()->getStore()->getId());?>
  <?php $collection->getSelect()->where('is_active = 1'); ?>
 
  <?php foreach ($collection as $page): ?>
   <?php $PageData = $page->getData(); ?>
   <?php if($PageData['identifier']!='no-route') { ?>
	<li>
	  <a href="<?php echo Mage::getBaseUrl().$PageData['identifier']?>" title="<?php echo $PageData['title'] ?>"><?php echo $PageData['title'] ?></a>
	</li>
   <?php } ?>
  <?php endforeach; ?>

Би трябвало след това да си имате меню показващо страниците и категориите.