Кратко заглавие на формата

Тук няма span

Дълго заглавие на формата Дълго заглавие на формата Дълго заглавие на формата

Тук няма span

Заглавие на формата Заглавие на формата Заглавие на формата Заглавие на формата

Тук няма span

Заглавие на формата Заглавие на формата Заглавие на формата Заглавие на формата

Тук няма span, и fix за firefox