Този текст ще е:
черен в mozilla, safari, opera, chrome
оранжев в IE7
зелен в IE6
син в IE8

Този текст ще е с размер 20px във всички браузъри без IE8

Обратно към статията